Αρχαιολογικό και βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Το μουσείο εγκαινιάστηκε το 1962. Εκεί εκτίθενται γλυπτά και αγάλματα της περιοχής της Θεσσαλονίκης από την αρχαϊκή, κλασσική και ρωμαϊκή εποχή. Σε ειδική πτέρυγα του μουσείου στεγάζονται οι θησαυροί που βρέθηκαν στη Βεργίνα το 1978 και στο Δερβένι το 1984. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ιδρύθηκε με σκοπό να αποτελέσει κέντρο διαφύλαξης, έρευνας και μελέτης των στοιχείων του βυζαντινού πολιτισμού που διασώζονται στο μακεδονικό χώρο και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που αποτελούσε το πιο σημαντικό κέντρο μετά την Κωνσταντινούπολη στο ευρωπαϊκό τμήμα της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Το μουσείο περιλαμβάνει συλλογές γλυπτών, νωπογραφιών, μωσαϊκών, εικόνων, επιγραφών από την εποχή του Βυζαντίου.

2016-07-06T10:07:58+03:00