Καραβάν Σαράι

Το κτίριο που χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης το 1983 βρίσκεται στη γωνία των οδών Βενιζέλου και Βαμβακά.Στην ίδια θέση βρίσκονταν το Καραβάν-σαράι από όπου πήρε την ονομασία της και [...]